Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids 2017-2018

In onze schoolgids kunt u allerlei informatie vinden met betrekking tot onze school. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Gym rooster 2017-2018

Als u wilt weten wanneer uw zoon/dochter moet gymmen, kunt u hier in het gym rooster kijken.

Wij zijn een "Vreedzame school"

Sinds schooljaar 2014-2015 zijn wij deelnemer aan het traject van de "Vreedzame School" wij vinden het belangrijk dat we allemaal op een positieve manier met elkaar omgaan. Het waarden en normenbesef moet er bij iedereen zijn en dat willen we ook allemaal uitdragen. Dus alle leerlingen, hun ouders en het voltallige personeel is of wordt hierbij nauw betrokken. Hieronder vindt u in het kort een beschrijving van de uitgangspunten van  "De Vreedzame School"
Vreedzame school omschrijving.docx

Zorgplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. hier vindt u het pestprotocol.

Beleid Schorsen en Verwijderen

Sinds 1 augustus 2014 is er regelgeving voor toelating en verwijdering in het primair onderwijs. De wet maakt een onderscheid tussen ‘opvoedkundige maatregelen’ en ‘ordemaatregelen’. In dit protocol worden de ordemaatregelen beschreven.
U kunt het protocol hier lezen.

Diverse documenten en protocollen

Hieronder vindt u een lijst met verschillende schooldocumenten. Deze zijn een aanvulling op de informatie die u in de schoolgids kunt vinden.

-Samen werken aan de basis - Ondersteuningsplan Plein 013 2016-2018.pdf
-Dyslexieprotocol basisschool Achthoeven.pdf
-Meldcode BS Achthoeven.pdf
-Protocol burgerschap mei 2014.pdf
-protocol onderwijs-leerlingenzorg extern in schooltijd.pdf
-protocol Sociale Veiligheid 4.0 febr 2017.pdf
-Protocol_medisch_handelen april 2015.pdf
-Samen werken aan de basis - Ondersteuningsplan Plein 013 2016-2018.pdf
-150903_Beleidsplan Hoogbegaafdheid Achthoeven.pdf
Gezinsrelaties_na_scheiding_scholen.pdf


Uit het fotoboek

IMG_20170928_133439193 (1) De groep 3 leerlingen van de groep 3/4
En wat kunnen ze gekke bekken trekken :-) Groep 3a

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4