OUDERVERENIGING

De oudervereniging is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert zesmaal per jaar waarbij ook altijd iemand van de directie aanwezig is. De oudervereniging verdeelt het werk over diverse werkgroepen, zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote oudervereniging, maar ook daar vinden mutaties plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de OV.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de oudervereniging. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van Achthoeven en het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

TAKEN VAN DE OUDERVERENIGING

De belangrijkste taken van de OV zijn:
  • het ondersteunen van het team bij de jaarlijks terugkerende activiteiten (KBW, Sintviering enz...)
  • het ondersteunen van de leerkrachten
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zonodig bij het bestuur.

OUDERBIJDRAGE

Jaarlijks vraagt de oudervereniging een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: Sintviering, Kerstfeest, Paasontbijt, tractaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. De bijdrage is dit schooljaar € 30,00.

CONTACT

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar rene.los@tangent.nl

Inloggen leden oudervereniging: klik hier

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4

Uit het fotoboek

IMG_20170928_133439193 (1) De groep 3 leerlingen van de groep 3/4
En wat kunnen ze gekke bekken trekken :-) Groep 3a