Nieuwsbrief 25 november 2016

Beste nieuwsbrieflezers,

Fijn dat u weer even de tijd neemt om onze maandelijkse nieuwsbrief te lezen. Met Sint en Kerst in het vizier lijkt de tijd soms te vliegen.

Afgelopen maand stonden weer diverse activiteiten op de agenda. Groepen hielden hun presentatie, er was een schoolontbijt en we besteedden aandacht aan verkeer en veiligheid rondom de school. Gelukkig konden we veel groene kaarten uitdelen en was er veel begrip voor onze actie. Een enkele keer was er onbegrip of een boze blik. ’t Is inderdaad druk en krap aan het begin en einde van de schooldag. Zolang we ons echter blijven realiseren dat het ‘onze kinderen’ zijn die juist dan op straat lopen, fietsen, oversteken enz. zou voorzichtig rijden en parkeren een vanzelfsprekendheid moeten zijn. We rekenen wat dat betreft op ieders medewerking!

 

Op dinsdag 6 december, de dag na Sinterklaas, zijn de kinderen een dagje vrij. Die dag hebben de leerkrachten van de drie Udenhoutse scholen een gezamenlijke studiedag. Het verkennen van overeenkomsten en verschillen, het onderzoeken van een gezamenlijke visie en elkaar ontmoeten zijn de belangrijkste thema’s die deze dag op onze agenda staan. In de volgende nieuwsbrief kunt u rekenen op een verslag van deze bijeenkomst.

Voor nu veel leesplezier (klik hier voor de nieuwsbrief) en namens het team een hartelijke groet,


René Los

Inschrijven voor Nieuwsbrief Achthoeven

Uit het fotoboek

IMG_20170928_133439193 (1) De groep 3 leerlingen van de groep 3/4
En wat kunnen ze gekke bekken trekken :-) Groep 3a

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4