Nieuwsbrief 9 september 2016

 

 

Nieuwsbrief vrijdag 9 september 2016

We zijn weer begonnen! Na 6 weken vakantie was het afgelopen maandag weer tijd om naar school te gaan. Van harte welkom allemaal op Achthoeven, fijn dat iedereen er weer is. Voor sommige kinderen was het best spannend, een nieuwe juf of meneer, een nieuw lokaal, of misschien zelfs wel voor het eerst naar Achthoeven! Geloof ons, ook voor de juffen en meneren was de eerste schooldag weer spannend! Gelukkig horen we terug dat iedereen goed is gestart. We wensen jullie dan ook allemaal een heel mooi schooljaar!

Een speciaal woord van welkom aan de kinderen die dit jaar door verhuizing of vanwege andere redenen van een andere school naar onze school zijn gekomen. Wij wensen hen veel succes toe en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op Achthoeven en In Udenhout.

Deze eerste nieuwsbrief komt iets sneller dan u van ons gewend bent. Dat komt omdat we met een aantal berichten niet wilden wachten tot het einde van september:

- De kalender
o De nieuwe kalender staat al enige tijd op de website. Afgelopen periode zijn er kleine wijzigingen aangebracht, misschien een goed idee om de kalender nog een keer goed door te nemen: http://www.achthoeven.nl/Kalender
o We hebben besloten de kalender dit schooljaar niet meer af te drukken zoals in voorgaande jaren. De meeste ouders bekijken de kalender via de website en daarop houden we deze ook up-to-date. Daarnaast scheelt het aanzienlijk in de kosten. Wel krijgt uw oudste kind a.s. maandag een gekopieerde versie van de kalender mee naar huis, in de vorm van een boekje.
- De informatieavonden, kennismakingsgesprekken en rapporten
o Voor deze hebben we dit schooljaar een andere opzet. Leest u hiervoor deze nieuwsbrief. Let op: komende maandag krijgt uw kind voor het kennismakingsgesprek een vragenlijst mee naar huis!
- Schooldocumenten
o Het schoolplan (2016-2020) is zo goed als klaar en binnenkort op de website in te zien. Dit geldt ook voor onze schoolgids (2016-2017). Voor beide documenten geldt dat zij op korte termijn eerst nog aan de MR worden voorgelegd.
We sluiten deze nieuwsbrief af met informatie over Krentenbaard. Leest u deze goed door!

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.

Inschrijven voor Nieuwsbrief Achthoeven

Uit het fotoboek

IMG_20170928_133439193 (1) De groep 3 leerlingen van de groep 3/4
En wat kunnen ze gekke bekken trekken :-) Groep 3a

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4