Tevredenheidspeilingen SMS (Scholen met Succes)

Beste ouders/verzorgers,

Om iedereen een beeld te geven van de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen van zowel de leerlingen als de ouders zetten we deze ook op de website, zodat deze voor iedereen inzichtelijk zijn.
In een vorige nieuwsbrief is al aangegeven dat er relatief weinig verschillen zitten tussen de peiling van 2011 en deze peiling. De scores liggen dicht bij elkaar.
Hierbij moet nog gezegd worden dat deze uitkomsten feitelijk gebaseerd zijn op één onderdeel van de enquete. Als u dus de onderlinge resultaten van 2011 en 2015 gaat vergelijken dan zult u zien dat er bij de leerlingtevredenheidspeiling in bijna alle gevallen hoger gescoord is bij deze peiling dan die van 2011. Dat geeft dus een heel positief beeld. Met name "de omgang van leerlingen onderling" wordt door alle leerlingen toch duidelijk hoger gewaardeerd en dat is natuurlijk wel een hele positieve ontwikkeling. Wellicht dat het starten met het traject van de "Vreedzame School" hier al een positieve bijdrage aan heeft geleverd!

Voor een uitgebreid verslag kunt u het bijgevoegde bestand openen. Wij hopen dat u de moeite neemt om dit eens rustig door te nemen. Mocht u hierover nog vragen hebben dan zijn wij uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden.

LTP_3024_13615.pdf

Bij de oudertevredenheidspeiling zijn er ook prima resultaten. Ouders zijn tevreden over de school en hebben er vertrouwen in dat hun kind op de goede plek zit. Er zijn wel wat verschillen tussen de tevredenheid van de ouders bij de onderbouw en de bovenbouw. Ouders van de onderbouw zijn "nog" meer tevreden over de persoonlijke- en kennisontwikkeling bij de kinderen. Bij de bovenbouw daarentegen worden de "schoolregels, rust en orde" hoger gewaardeerd. De sfeer en het contact binnen de school worden in het algemeen hoger gewaardeerd en dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Hoewel de schooltijden niet veranderd zijn t.o.v. 2011 is hier toch sprake van een lagere waardering. Wellicht dat dit meer te maken heeft met een iets andere inzet van studiedagen.

Voor een uitgebreid verslag van de ouder tevredenheidspeiling kunt u het bijgevoegde bestand openen:

OTP_4801_13779.pdf

Inschrijven voor Nieuwsbrief Achthoeven

Uit het fotoboek

IMG_20170928_133439193 (1) De groep 3 leerlingen van de groep 3/4
En wat kunnen ze gekke bekken trekken :-) Groep 3a

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4